Tulajdonosi joggyakorló szerv

Az OMSZI Nonprofit Kft. 100% Magyar Állam tulajdnoában álló gazdasági társaság. A tulajdonosi jogokat 2018. június 26. napjától a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az Emberi Erőforrások Minisztériuma útján gyakorolja.

TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ SZERV

Hivatalos megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
Email: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu


Részletes elérhetőségek: EMMI elérhetőségei
2018. JÚNIUS 25. NAPJÁIG A TULAJDONOSI JOGOKAT GYAKORLÓ SZERVEZET ADATAI

Hivatalos rövidítése: MNV Zrt.
Angol megnevezése: Hungarian National Asset Management Inc.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacíme: 1399 Budapest, Pf. 708.
Telefonszáma: +36 1 237 4400
Faxszáma: +36 1 237 4100
Email címe: info@mnv.hu
Honlapja: http:\\www.mnv.hu