Jászai Mari Színészház

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Jászai Mari Színészház
Intézmény címe: 1053 Budapest, Magyar u. 34.
Gondnok: Kovács Klára
Telefonszám: +36 (30) 307 8685

E-mail cím:


Kovács Klára | jaszai.gazdasagi@omszi.hu

 

Tevékenység megnevezése: Fiatal művészek és művészeti dolgozók számára átmeneti lakhatási lehetőség biztosítása
Lakószobák száma: 16

A Színészházat Gobbi Hilda hozta létre 1948. március 7-én. Kezdetben idős és fiatal művészek is elhelyezést nyertek itt. A későbbiekben, a Lendvay utcai Művészotthon létrehozása után az életritmus, és a különböző szolgáltatási igény miatt egyre inkább különvált, a Színészházat ma már csak a fiatal művészek vehetik igénybe. 1951-ben az állam átvette az Otthonok kezelését.

A Színészház létesítésének célja:
• A fiatal, Budapesten saját lakással nem rendelkező, de érvényes szerződéssel bíró művészek és művészeti dolgozók számára átmeneti lakhatási lehetőség biztosítása.

Az intézet jellege:
• A fiatal művészek szállás lehetőségének biztosítása, határozott időtartamra kötött elhelyezési szerződéssel, valamint a meglévő szabad kapacitás hasznosítása.

A Színészház belső kialakítása:
• A három szintes épületben 12 szoba és 4 apartman áll rendelkezésre.
• A 12 szobából 3 saját fürdőszobával rendelkezik, a fennmaradó 9 szobához 4 közös fürdő tartozik. A szobák egyszerűen berendezettek, lehetőség van saját bútor behozatalára. A szobákban nincs főzési lehetőség, erre a célra modern, felszerelt tágas konyha és étkező áll rendelkezésre. A közös összejövetelekre, közösségi életre nagy méretű társalgó ad teret. Mosási lehetőség a mosókonyhában van, mosógépet, szárítót biztosítunk.

A felvétel rendje, alapelvei:
• A Jászai Mari Színészházba felvételt az a fiatal művész vagy művészeti dolgozó nyerhet, akinek a felvételét az őt alkalmazó színház ajánlja.
• A felvételi kérelmet a Jászai Mari Színészházhoz kell egy példányban benyújtani, az alkalmazó Színház ajánlásával együtt. A kérelmet az OMSZI Nonprofit Kft. iktatás után a Színházi Dolgozók Szakszervezetéhez továbbítja véleményezésre.

A felvételt nyert színészek, színházi dolgozók elhelyezése, ellátása
• A Színészházba felvételt nyert személyt a lakrészben a gondnok helyezi el. Előzetes egyeztetés alapján a Színészházba történő beköltözéskor a személyes használati tárgyak behozatalára adott a lehetőség. A gondnok ismerteti a Színészház belső életére vonatkozó szabályokat, és a házirendet.

Térítési díj
• A Színészház által nyújtott szolgáltatásért az Elhelyezett minden hónap nyolcadikáig köteles térítési díjat fizetni, melynek mértéke függ a szoba nagyságától és komfort fokozatától. A térítési díj tartalmazza a rezsi költségeket is.
• A térítési díj mértékét a Térítési díj szabályzat tartalmazza.
 

A színészház által nyújtott szolgáltatások:

• A lakók számára a bérbe adott szoba és berendezését képező bútorok használata.
• A szobához tartozó közös fürdőszobák használata, az erre jogosult többi lakóval együtt.
• A Színészház közös konyhájának és mosókonyhájának rendeltetésszerű használata.
• A közösen használt helyiségek tisztántartása, az itt és a szobákban található berendezések, felszerelések folyamatos karbantartása.
• A társalgó használata. A társalgót az ott lakó művészek, a többi lakóval történt előzetes egyeztetés után –saját célra is igénybe vehetik /próba, zártkörű előadás/
• A Bérlő számára szükséges lakás-illetve kapukulcsok biztosítása /egyszeri alkalommal/.
• A közös helyiségek takarítása takarítási rend alapján történik. Kérjük a meghatározott időpontban a takarítás lehetőségét biztosítani.

Házirend:

• A Színészház belső életének rendjét az OMSZI Nonprofit Kft. ügyvezetője által jóváhagyott Házirend szabályozza. A Házirend szabályozza a lakók együttélésének módját
• A lakók bármely időpontban fogadhatnak látogatókat, de a vendég magatartásáért a lakó felel.
• A lakók a kijelölt helyen dohányozhatnak. Minden dohányzó lakó köteles figyelemmel lenni nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi előírások betartására.
• Szeszesital normális, kis mennyiségben fogyasztható, de csak akkor, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja a Színészház rendjét, a többi lakó nyugalmát.
• A Színészházba való beköltözéskor az intézetvezetővel és gondnokkal történt egyeztetés alapján a saját tulajdonú használati tárgyak behozatalára is lehetőség van.
• A már berendezett szoba bútorainak más helyiségbe történő áthelyezése csak a gondnok tudtával és írásbeli feljegyzése alapján történhet.

A lakók, és a Színészház biztonsága
• A lakók és a Színészház biztonsága érdekében a bejárati kaput állandóan zárva tartjuk. Arra kérjük a lakókat, ügyeljenek a kapu használatánál a zárhatóság biztosítására.
• A Bérlő kapu- és szobakulcsot vendégeire át nem ruházhat!
• A tűzesetek elkerülése végett főzés tea-, kávéfőzés céljaira csak a kijelölt helyiségekben használjanak elektromos készüléket. Meghibásodás, zavar esetén, kérjük, hogy értesítsék a gondnokot!
• A berendezési és felszerelési tárgyakban kárt okozó kártérítési felelősséggel tartozik.
• A személyi és környezeti higiéné megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke, és feladata.
• A Színészházban az ÁNTSZ előírásai mindenkire érvényesek.

Az intézményi jogviszony megszűnése:

• Az intézményi jogviszony megszűnik:
- az elhelyezési szerződés határidejének lejáratával
- közös megegyezéssel
- felmondással – rendes felmondás
- azonnali hatályú felmondással:
- amennyiben az Elhelyezett az együttélési követelményekkel ellentétes magatartást tanúsít
- valamint, ha az Elhelyezett díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti