Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu

Fenntartói értékelés

Intézmény megnevezése: Bíró utcai Óvoda - Bölcsőde
Intézmény címe: 1122 Budapest, XII. Bíró u. 3.
Igazgató: Kissné Mórocz Gabriella
Óvoda titkár, élelmezésvezető: Szollár Tünde
Telefon: +36 (1) 201 - 0578

 

E-mail cím:

Kissné Mórocz Gabriella | biro.igazgato@omszi.hu
Szollár Tünde | biro.gazdasagi@omszi.hu

 
 
Házirend Megtekintés
 
Pedagógiai program Megtekintés

Közérdekű adatok Megtekintés

Közzétételi kötelezettség Megtekintés

SZMSZ Megtekintés

Intézmény jogállása: önálló jogi személy

Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású intézmény
OM azonosító száma: 200443
Óvoda nyilvántartási száma: XII/PH45/2000
Bölcsőde ágazati azonosító: S0047121
Maximális gyermeklétszám: Óvoda 145 fő
Bölcsőde 36 fő
Intézmény alaptevékenysége: általános feltételek szerint 7 – 17:30 óráig
• Óvodai nevelés, ellátás
• Bölcsődei ellátás
Intézmény illetékességi és működési területe: Budapest és környéke a felvételi rendben meghatározott munkáltatói jogkör szerint

Óvodánk helyi pedagógiai programja: Komplex neveléssel az egész emberért
Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az érzelmekre, a gyermeki tevékenységre építő nevelő-fejlesztő munka.
Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermeknek a fejlettségéhez, adottságaihoz, meglevő képességeihez igazodva teremtsük meg a fejlődéshez szükséges körülményeket.
Alapvető célunk a nap folyamán elegendő idő biztosítása beszélgetésre, játékra, játékos tanulásra, mozgásra, a környezet megismerésére. Helyi programunk sokoldalú tapasztalatszerzésre épülő tevékenységek segítségével az egész személyiség fejlődésének elősegítésére törekszik.
A tanulási feladatok gyakorlati megoldása komplex módon kerül bevezetésre. A módszer lényege: egy-egy témakör feldolgozása során, többféle módon közelítünk a tágabb és szűkebb környezet megismeréséhez. A témához kapcsolódó zenei, vizuális, irodalmi tevékenységek a gyakorlást, elmélyítést segítik. A tevékenységek többnyire kötetlen formában szerveződnek. A témakörök az évszakok és az ünnepek köré csoportosulnak.
Programjainkat úgy tervezzük, hogy a gyermekeknek lehetőségük legyen a közös élmények gyűjtésére, tevékenységek közben ismerkedjenek meg az őket körülvevő társadalmi és természeti környezettel (múzeumlátogatás, állatkert, kirándulások, színházlátogatás).

Hagyományaink:

Szüreti mulatság
Mikulás- adventi készülődés
Farsang
Március 15. megünnepelése
Húsvét
Föld napja
Anyák napja
Gyermeknap- Apák napja
Évzáró

Az óvodai nevelés a családi nevelésre alapozódik, a napirend alkalmazkodik a szülők igényeihez. A napi kapcsolattartás, az óvoda nyitottsága lehetőséget biztosít a gyermek harmonikus fejlesztésére, folyamatosan juttatva el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges szintre.
Udvarunk tágas, teraszos megoldása lehetővé teszi, hogy a különböző korcsoportok életkoruknak megfelelő játék- és mozgásfejlesztést kapják.
A gyermekek étkeztetése saját konyhánkon keresztül történik.

Bölcsődénkbe 18 hónapos kortól fogadjuk a gyermekeket,
reggel 7 - 17 .30 óráig

A bölcsődés gyermekek gondozása 3 csoportszobában történik. Fürdőszoba, terasz kapcsolódik ill. öltöző, játszóudvar egészíti ki az egységet.
A csoportjaink 12-13 fősek. A gyermekekkel szakgondozónő, csecsemő- és kisgyermek gondozónő foglalkozik. Munkájukat dajka segíti.

A kisgyermekek beilleszkedését, az új környezethez való alkalmazkodásukat a fokozatos, szülős beszoktatással segítjük, a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva.

A bölcsődénk családias, nyugodt légkörében a gyerekek gondozása és nevelése során figyelembe vesszük a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait.
A gondozási feladatoknál (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, bilizés, stb.) a gondozónőink segítik, és engedik, hogy az önállóság terén fejlődjön a gyermek. Játékhelyzetekben igyekeznek a gyermekek érdeklődését felkelteni mondókákkal, versekkel, rövid mesékkel. A gondozónő énekelgetése és az alkalmankénti zenehallgatás is fontos ebben az életkorban. Új tevékenységi formákkal is megismertetik a gyermekeket; a gyurmázással, festéssel, rajzolással, ragasztással, és ezek eszközeivel.
 

Tovább az intézmény saját honlapjára >>