Tulajdonosi joggyakorló szerv

Az OMSZI Nonprofit Kft. 100% Magyar Állam tulajdnoában álló gazdasági társaság. A tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja.

TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ SZERV

Hivatalos megnevezése: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Hivatalos rövidítése: MNV Zrt.
Angol megnevezése: Hungarian National Asset Management Inc.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacíme: 1399 Budapest, Pf. 708.
Telefonszáma: +36 1 237 4400
Faxszáma: +36 1 237 4100
Email címe: info@mnv.hu
Honlapja: http:\\www.mnv.hu