Tulajdonosi joggyakorló szerv

Az OMSZI Nonprofit Kft. 100% Magyar Állam tulajdnoában álló gazdasági társaság. A tulajdonosi jogokat 2018. június 26. napjától a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a Belügyminisztérium útján gyakorolja.

TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ SZERV

Hivatalos megnevezése: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.,
Központi telefonszám: +36-1-441-1000
Email: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu


Részletes elérhetőségek: Belügyminisztérium elérhetőségei
2018. JÚNIUS 25. NAPJÁIG A TULAJDONOSI JOGOKAT GYAKORLÓ SZERVEZET ADATAI

Hivatalos rövidítése: MNV Zrt.
Angol megnevezése: Hungarian National Asset Management Inc.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacíme: 1399 Budapest, Pf. 708.
Telefonszáma: +36 1 237 4400
Faxszáma: +36 1 237 4100
Email címe: info@mnv.hu
Honlapja: http:\\www.mnv.hu