Szervezeti egységek

AZ OMSZI NONPROFIT KFT. SZÉKHELYÉN KÖZPONTI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONTI EGYSÉG

Társaságunk székhelyén, központi egységünkben a társaság fenntartásában működő önálló jogi személyiségű illetve önálló jogi személyiség nélküli intézmények fenntartói, gazdasági jogi…stb. feladatait központosítottan ellátó tevékenység működik, melyeket a központban dolgozó munkavállalók valósítanak meg.

Ügyvezetés
Az OMSZI Nonprofit Kft.-nél az ügyvezetői feladatokat Főző Vilmos látja el, az alapítói jogokat gyakorló EMMI VIII/2020 (X.26.) számú alaptói határozata alapján. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz. Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva vezeti be a Határozatok Könyvébe. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

Gazdasági igazgató
A gazdasági igazgatói feladatokat Magyari Marietta látja el. Az ügyvezető általános helyettese a Társaság gazdasági igazgatója, aki felel a társaság gazdasági ügyeit érintő feladatok megvalósításáért a társaság pénzügyi és számviteli, illetve leltározási és selejtezési csoportok munkavállalói munkájának koordinálásával.

Pénzügyi és számviteli csoport
A Társaság pénzügyi és számviteli csoportja felelős mind a Társaság, mind pedig a fenntartásában működő intézmények könyvelési és pénzügyi folyamatainak végrehajtásáért.

Leltározási és selejtezési csoport
A Társaság és a fenntartásában működő intézmények leltározási és selejtezési folyamatait a leltározási és selejtezési csoport látja el.

Humánpolitikai csoport
A Társaság HR csoportja felelős mind a Társaság, mind pedig a fenntartásában működő intézmények bér- és munkaügyi folyamatainak ellátásáért.

Anyag- és eszközgazdálkodási csoport
A Társaság anyag – és eszközgazdálkodási csoportja felelős mind a Társaság, mind pedig a fenntartásában működő intézmények anyag és eszköz igényeinek ellátásáért.

Jogi iroda
A Társaság jogi ügyeinek előkészítését és végrehajtását a jogi iroda látja el. A Társaság jogtanácsosi feladatait, jogi képviseletét egy, a társaság által megbízási jogviszonyban álló egyéni ügyvéd látja el.

Az OMSZI Nonprofit Kft. telephelyein működő intézmények
Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. Az otthon működését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.

Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon intézménybe elsősorban azok a nyugdíjas pedagógusok kerülnek elhelyezésre, akik szociálisan rászorultak és ápolási szükségletük a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően igazolásra került. Az intézmény vezetéséért felelős személy Botlik Zsuzsanna intézményvezető.

Ódry Árpád Művészotthon
Ódry Árpád Művészotthon intézményben elsősorban olyan idős, nyugdíjas művészek és művészeti dolgozók kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak. Az intézmény vezetéséért felelős személy Bagoly Tiborné intézményvezető.

Jászai Mari Színészház
Színészházunkba elsősorban olyan fiatal színészek kerültek illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik Budapesten saját lakással nem, de budapesti színházzal kötött élő szerződéssel rendelkeznek, szociálisan rászorultak és budapesti lakhatásuk nem megoldott. Színészházunk az Ódry Árpád Művészotthon irányítása alá tartozik, így vezetője ugyanazon személy.

Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon intézménybe elsősorban azok a nyugdíjas pedagógusok kerülnek elhelyezésre, akik szociálisan rászorultak és ápolási szükségletük a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően igazolásra került. Az intézmény vezetéséért felelős személy Osváth András intézményvezető.