Bemutatkozás

OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidnév: OMSZI Nonprofit Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 83
Telefon: 06/1/799-4660-62 /Titkárság/
E-mail:  titkarsag@omszinonprofitkft.hu

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában áll. Az állam nevében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság közhasznú tevékenységi köre:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége 'TEÁOR' szerint:
- Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (főtevékenység)
- Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Iskolai előkészítő oktatás
- Alapfokú oktatás
- Általános középfokú oktatás
 

A Társaság közhasznú tevékenységét, a társadalmi közös szükségletek kielégítését, nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. 
A közhasznú tevékenységért a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek:
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium
- Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzat
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

INTÉZMÉNYEI

Nyugdíjas Pedagógus Otthon, 1029 Budapest, Szt. József utca 8.
Ódry Árpád Művészotthon, 1062 Budapest, Lendvay utca 13.
Nyugdíjas Pedagógus Otthon, 9400 Sopron Szt. Margit utca 2.
Jászai Mari Színészház, 1053 Budapest, Magyar utca 34.
Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde, 1122 Budapest, Bíró utca 3.
Művész úti Óvoda és Bölcsőde, 1121 Budapest, XII. Művész út 5-7.