Szervezeti, személyzeti adatok

AZ OMSZI NONPROFIT KFT. SZÉKHELYÉN KÖZPONTI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONTI EGYSÉG

Társaságunk székhelyén, központi egységünkben a társaság fenntartásában működő önálló jogi személyiségű illetve önálló jogi személyiség nélküli intézmények fenntartói, gazdasági jogi…stb. feladatait központosítottan ellátó tevékenység működik, melyeket a központban dolgozó munkavállalók valósítanak meg.

Ügyvezetés
Az OMSZI Nonprofit Kft.-nél az ügyvezetői feladatokat Buszlai Krisztián látja el, a korábban alapítói jogokat gyakorló MNV Zrt. 385/2017 (VII.17.) számú alaptói határozata alapján. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz. Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt. A Társaság olyan nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva vezeti be a Határozatok Könyvébe. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

Gazdasági igazgatóság
A gazdasági igazgatóságot gazdasági igazgató irányítja, aki az ügyvezető általános helyettese. A gazdasági igazgatói feladatokat Czeglédi Zsolt látja el. A gazdasági igazgató felel a társaság gazdasági ügyeit érintő feladatok megvalósításáért a társaság humánpolitikai, pénzügyi és számviteli illetve leltározási és selejtezési csoportok munkavállalói munkájának koordinálásával.

Humánpolitikai csoport
A Társaság HR csoportja felelős mind a Társaság, mind pedig a fenntartásában működő intézmények bér- és munkaügyi folyamatainak koordinálásáért, végrehajtásáért.

Pénzügyi és számviteli csoport
A Társaság pénzügyi és számviteli csoportja felelős mind a Társaság, mind pedig a fenntartásában működő intézmények könyvelési és számviteli folyamatainak ellátásáért. A csoport működését a gazdasági igazgató irányítja.

Leltározási és selejtezési csoport
A Társaság és fenntartásában működő intézmények leltározási és selejtezési folyamatait a leltározási és selejtezési csoport koordinálja. A csoport működését a gazdasági igazgató irányítja.

Jogi csoport
A Társaság jogtanácsosi feladatait, jogi tanácsadását és képviseletét ellátó szervezeti egység. A csoport közvetlenül az ügyvezető irányítása alatt lévő szervezeti egység.


Az OMSZI NONPROFIT KFT. TELEPHELYEIN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. Az otthon működését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza.

Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon intézményben elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Az intézmény vezetéséért felelős személy Rissai Lászlóné intézményvezető. Az intézményvezető az ügyvezető közvetlen irányítása alá eső személy.

Ódry Árpád Művészotthon
Ódry Árpád Művészotthon intézményben elsősorban olyan idős, nyugdíjas művészek és művészeti dolgozók kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Az intézmény vezetéséért felelős személy Bagoly Tiborné intézményvezető. Az intézményvezető az ügyvezető közvetlen irányítása alá eső személy.

Jászai Mari Színészház
Színészházunkba elsősorban olyan színészek kerültek illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik budapesti színházzal kötött élő szerződéssel rendelkeznek, szociálisan rászorultak és budapesti lakhatásuk nem megoldott. Színészházunk az Ódry Árpád Művészotthon irányítása alá tartozik, így vezetője az Ódry Árpád Művészotthon vezetője.

Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon intézményben elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Az intézmény vezetéséért felelős személy Osváth András intézményvezető. Az intézményvezető az ügyvezető közvetlen irányítása alá eső személy.


Személyi juttatások közzététele: dokumentum megnyitásadokumentum megtekintése


Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Balogh Ildikó

jogász, adatvédelmi tisztviselő
Email: balogh.ildiko@omszi.hu
Tel: +36 30 333 5024