EU Pályázatok

Európai Úniós pályázatok leírása, kapcsolódó szerződések

Társaságunk IKT-2016-106-I1-00010066. iktatási számon támogatási szerződést kötött a KEHOP-5.2.2-16-2016-00002. azonosítószámú projekt vonatkozásában, amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató, másrészről Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság mint kedvezményezett, valamint OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft mint konzorciumi tag. A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.06.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, támogatásban részesített. A Támogató amelyet a Támogató 2016.07.11. napon kelt támogató döntés szerint döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A szerződés tárgya a 1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 201.135.238,- Ft., melynek megítélt támogatás összege 201.135.238,- Ft, a támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A pályázat főbb adatai:
Pályázati azonosító: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002
Pályázat címe: 1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás I. hatályba lépése: 2016.05.24.
Támogatási kérelem benyújtása: 2016.06.30.
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás II. hatályba lépése: 2016.08.01.
Támogatási szerződés hatályba lépés: 2016.08.12.
Támogatás összege: 201.135.238 Ft.
Lehívott támogatási előleg összege (NFSI soft 1): 3.017.028 Ft
Lehívott támogatási előleg elfogadásának dátuma (NFSI soft 1): 2016.08.17.
Lehívott támogatási előleg összege (NFSI soft 2): 5.591.559 Ft
Lehívott támogatási előleg elfogadásának dátuma (NFSI soft 2): 2016.12.19.
Lehívott támogatási előleg összege: 90.013.953 Ft
Lehívott támogatási előleg elfogadásának dátuma: 2017.10.16.
Megvalósítási helyszín: 1121 Budapest, Művész út 5-7.


Kapcsolódó szerződések:
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 1. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 2. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 3. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 4. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 5. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 6. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 7. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 8. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 9. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése
KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 támogatási szerződés 10. számú módosításadokumentum megnyitásadokumentum megtekitése