ÁSZ ellenőrzés dokumentumai

Előzmények

AZ OMSZI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ELLENŐRZÉSE

Összefoglaló a sajtó számára az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről – OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (18194) Az Állami Számvevőszék befejezte az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A társaság működésének szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, ugyanis nem készítette el leltárkészítési és leltározási szabályzatát, valamint a számviteli politikáján nem vezette át a szükséges módosításokat. Az egyes mérlegtételek jogszabály szerint végrehajtott leltárral történő alátámasztásának hiánya miatt a társaság egyszerűsített éves beszámolói sem voltak szabályszerűek.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.

A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolta. Az MNV Zrt. a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás rendjét meghatározta, a felügyelőbizottságot létrehozta, továbbá a társaság egyszerűsített éves beszámolóit és közhasznúsági mellékleteit a felügyelőbizottság írásbeli jelentése és a könyvvizsgálói jelentés birtokában jóváhagyta.

A társaság működésének szabályozottsága és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság nem készítette el leltárkészítési és leltározási szabályzatát, továbbá a számviteli politikájában nem vezette át az ellenőrzés által érintett időszakban bekövetkező jogszabályi változásokat. A társaság éves beszámolói sem voltak szabályszerűek, ugyanis a jogszabályban előírtak ellenére a mérlegtételeket nem támasztotta alá az eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltárakkal. A hiányosságok ellenére az egyszerűsített éves beszámolókat a könyvvizsgáló korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

A társaság nem biztosította az átláthatóságot, 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját határidőn túl tette közzé, továbbá a szervezeti és személyzeti adatok, valamint a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzétételéről nem gondoskodott teljes körűen.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során megállapított hiányosságok vonatkozásában az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. részére hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekkel összefüggésben a társaságnak intézkedési tervet kell készítenie Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi joggyakorlást az Állami Számvevőszék szabályszerűnek értékelte, így a tulajdonosi joggyakorló részére az ÁSZ nem fogalmazott meg javaslatot.

Kapcsolódó dokumentumok

Az Állami Számvevőszék 18194. számú jelentése: dokumentum megnyitásaJelentés olvasása

Az OMSZI Nonprofit Kft. intézkedési terve: dokumentum megnyitásadokumentum olvasása

Az Állami Számvevőszék elnökének levele az intézkedési terv elfogadásáról: dokumentum megnyitásadokumentum olvasása