Ódry Árpád Művészotthon

LÁTOGATÁSI REND (hatályos 2022. január 25. napjától visszavonásig)

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Ódry Árpád Művészotthon
Intézmény címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 13.
Intézményvezető: Bagoly Tiborné
Főnővér: Rubiné Vona Éva
Gazdasági ügyintéző: Guruczi Anikó
Telefonszám: +36 (1) 331 - 4315

Tevékenység megnevezése: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást,
- ezen belül, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

Ágazati azonosító: S0031494
Működési engedély száma: 04-5332/2004 (utolsó mód.:90-1244/8/2010)
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 49 átlagos szintű férőhely (ezen belül 47 tartós bentlakásos és 2 átmeneti elhelyezést nyújtó férőhely)
 Az intézmény ellátási területe: országos

A Művészotthon 1950. október 1-én nyitotta meg kapuit, létrehozója Gobbi Hilda színművésznő. Az Otthon működtetését, fenntartását évtizedekig a mindenkori Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, 2004. május 1-től az OMSZI Intézményfenntartó Kft. fenntartásában működik. A Társaság feletti tulajdonosi jogokat a Belügyminisztérium gyakorolja, aki közszolgáltatási szerződés keretein belül működési támogatással segíti az intézmény működését.

A közhasznú társaságok megszüntetéséről és nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításról szóló törvény alapján 2009. augusztus 24-től a fenntartó megnevezése OMSZI Nonprofit Kft.
A Művészotthon széleskörű szociális ellátást biztosít időskorú lakói számára, mely kiterjed az élelmezésre, az egészségügyi, szociális, valamint pszichés gondozásra egyaránt.

A Művészotthon feladata, célja

Az idős színházi, operai és művészeti dolgozók (üres férőhely esetén egyéb területről nyugdíjba vonulók) számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást biztosítani, szervezni, valamint a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremteni.

Az Otthon elhelyezkedése

Az Otthon Budapest VI. kerületének diplomata negyedében helyezkedik el, az Andrássy út és a Hősök tere közelében. Tömegközlekedési eszközökkel (földalattival, 20-as, 30-as, 4-es busszal; 72-es, 75-ös és a 79-es trolival) nagyon jól megközelíthető.
Az Otthon árnyas kerttel és két terasszal rendelkezik, mely a pihenés, kikapcsolódás lehetőségét biztosítja.
Rövid sétával elérhető a Városliget, a Széchenyi Fürdő, ahol további lehetőségek adódnak kikapcsolódásra, pihenésre, hosszú sétákra, a természet nyújtotta szépségek befogadására.

Az Otthon belső kialakítása

Az intézmény akadálymentesített, az épület, a kert, a három lakószint mozgásukban korlátozottak számára is jól használható.
Az 1900-as évek elején épült patinás villaépületben 35 lakószoba került kialakításra.
Az elhelyezés egy vagy két ágyas szobákban történik, valamint szükség esetén lehetőség van három ágyas betegszobai elhelyezésre is.
A szobák besorolása és megoszlásuk a következő:
Apartman 5 darab
(komfortos, gardróbos, előszobás szobák)
Két ágyas komfortos szoba 11 darab
Egyágyas komfortos szoba 4 darab
Két ágyas komfort nélküli szoba 3 darab
Komfort nélküli egyágyas szoba 10 darab
Betegszoba (3 ágyas) 2 darab
A komfort nélküli szobákban lakók részére
- 7 darab közös fürdőszoba WC- vel,
- 9 darab közös WC áll rendelkezésre.
A szobák az Otthon saját stílbútoraival vannak berendezve, de lehetőséget biztosítunk a meglévő kedvenc bútordarabok, berendezési tárgyak elhelyezésére is.
A lakók kényelmét a társasági életvitelre alkalmas közös helyiségek, étterem, társalgók, könyvtár szolgálja. A társalgóban található zongora, társasjátékok, elektronikus szórakoztató berendezések, különböző zenei lemezek, CD-lemezek, magnó kazetták, régi magyar filmek videokazettái segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A házban található nyilvános telefonkészülék tovább növeli az itt lakók komfortérzetét, a hozzátartozókkal való kapcsolattartást megkönnyíti.
A biztonságot erősíti a kialakított korszerű biztonságtechnikai berendezés.

Az intézménybe való bekerülés feltételei:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője, vagy hozzátartozója terjesztheti elő.
A kérelem beérkezése után előgondozást végzünk, melynek során megadjuk a szükséges tájékoztatást, segítséget nyújtunk a szükséges iratok kitöltésében.
A szükséges dokumentumok birtokában az intézményvezető elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát.
A vizsgálat eredményéről a jogszabály által előírt igazolást állít ki.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
A gondozási szükséglet megállapítását követően a benyújtott dokumentáció alapján az intézményvezető jövedelemvizsgálatot végez.
Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Ebben az esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.
A felvételről Felvételi Bizottság dönt.
A határozat meghozatalánál a Felvételi Bizottság a következő alapelveket alkalmazza:
- a nyugdíjas otthonban saját kérelmük alapján elsősorban azoknak a művészeknek biztosítanak elhelyezést és ellátást, akik legalább húsz éven keresztül végeztek művészeti tevékenységet,
- házaspár, illetve közeli hozzátartozó esetén a felvétel indokoltsága és a körülmények együttesen kerülnek elbírálásra,
- nem művész kérelmező abban az esetben nyerhet felvételt, ha az otthon olyan férőhellyel rendelkezik, melyre művész jelentkező nem vár, továbbá vállalja az intézményi térítési díj megfizetését. 

Átmeneti elhelyezés

Intézményünkben lehetőség van átmeneti elhelyezésre. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor.

A határozott idejű megállapodás leteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Amennyiben szükséges, az elhelyezés időtartama egy évvel meghosszabbítható.

2021. április 1.-től a fizetési feltételek és díjtételek a következők:

I. Intézményi térítési díj:
 

Az ellátásért naponta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (6.080,- Ft/nap) azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben: - ellátásban részesülő havi jövedelme, illetve - az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi.

2021 április 1.-től a fizetési feltételek és díjtételek a következők:

 
Me.
Átlagos
Demens
Átmeneti
2021. évi várható átlaglétszám
fő/nap
38
8
2
2021. évi várható átlaglétszám
fő/nap
48
2021. évi várható szolgáltatási önköltség
Ft/év
 
179.920.264
 
37.877.950
 
9.469.488
Egy ellátottra jutó várható szolgáltatási önköltség
Ft/fő/év
4.734.744
4.734.744
4.734.744
Normatív támogatás
Ft/fő/év
651.510
768.782
651.510
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség állami normatíva levonása után
Ft/fő/év
4.083.234
3.965.962
4.083.234
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható napi összege állami normatíva levonása után
Ft/fő/nap
11.187
10.866
11.187
Intézményi térítési díj (megállapított) fenntartói döntés alapján 2021.évben
Ft/fő/nap
6080
6080
6080
Étkezési norma 2021. évben
Ft/fő/nap
860
860
860
Intézményi térítési díj étkezési norma összegével csökkentve 2021. évben 29/1993. Kor. Rend. 17§. "Ha az ellátott a bentlakásos intézményben az intézményi étkezést nem veszi igénybe, az intézményi térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkentve kell megállapítani."
Ft/fő/nap
5220
5220
5220

2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, mint az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja: nyugdíja 80%-a.

 


II. Személyi térítési díjak típusai, összege:


Részletes információkat a Nyugdíjas Otthonok térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzat tartalmazza: Szabályzat megnyitása

Néhány szolgáltatásunk:

Az otthon saját főzőkonyhával rendelkezik, ezáltal tudjuk biztosítani a házias ízeket, figyelembe véve az egyéni diétás igényeket.
Az Otthonban hetente egyszer négy órában jól képzett háziorvos rendel, az általa irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot teljesítenek. Az éjjel-nappali nővérügyelet, a korszerű nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást szükség esetén.
Az intézmény heti két alkalommal gyógytornászt foglalkoztat, aki közös és egyéni gyógytornát tart. Az Otthonban rendelést tartó pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember és foglalkoztatás szervező gondoskodik az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról.
A takarítószolgálat, a mosó- vasalónő rendszeresen végzi a szobák és a személyes ruhaneműk tisztántartását.
Az Otthon mindenki számára biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit. Havonta egyszer szervezett formában, az Otthon társalgójában ökumenikus bibliaóra segíti a mozgásukban korlátozott lakók vallásgyakorlását.

Célunk, hogy a bekerülő idős emberek békés, nyugodt, örömteli életet tölthessenek nálunk.

Reméljük tájékoztatónkkal sikerült reális képet nyújtanunk az Otthonról. Felmerülő kérdések megválaszolására, az Otthon sajátos légkörének megismerésére, személyes találkozásra, tapasztalatszerzésre örömmel biztosítunk lehetőséget.