Ódry Árpád Művészotthon

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Ódry Árpád Művészotthon
Intézmény címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 13.
Intézményvezető: Bagoly Tiborné
Főnővér: Rubiné Vona Éva
Gazdasági ügyintéző: Guruczi Anikó
Telefonszám: +36 (1) 331 - 4315

E-mail cím:

odry@omszi.hu
odry@hdsnet.hu

bagoly.tiborne@omszi.hu

rubine.vonaeva@omszi.hu

guruczi.aniko@omszi.hu

 

Tevékenység megnevezése: személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást,
- ezen belül, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

Ágazati azonosító: S0031494
Működési engedély száma: 04-5332/2004 (utolsó mód.:90-1244/8/2010)
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 49 átlagos szintű férőhely (ezen belül 47 tartós bentlakásos és 2 átmeneti elhelyezést nyújtó férőhely)
 Az intézmény ellátási területe: országos

A Művészotthon 1950. október 1-én nyitotta meg kapuit, létrehozója Gobbi Hilda színművésznő. Az Otthon működtetését, fenntartását évtizedekig a mindenkori Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, 2004. május 1-től az OMSZI Intézményfenntartó Kft. fenntartásában működik. A Társaság feletti tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja, aki közszolgáltatási szerződés keretein belül működési támogatással segíti az intézmény működését.

A közhasznú társaságok megszüntetéséről és nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításról szóló törvény alapján 2009. augusztus 24-től a fenntartó megnevezése OMSZI Nonprofit Kft.
A Művészotthon széleskörű szociális ellátást biztosít időskorú lakói számára, mely kiterjed az élelmezésre, az egészségügyi, szociális, valamint pszichés gondozásra egyaránt.

A Művészotthon feladata, célja

Az idős színházi, operai és művészeti dolgozók (üres férőhely esetén egyéb területről nyugdíjba vonulók) számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást biztosítani, szervezni, valamint a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremteni.

Az Otthon elhelyezkedése

Az Otthon Budapest VI. kerületének diplomata negyedében helyezkedik el, az Andrássy út és a Hősök tere közelében. Tömegközlekedési eszközökkel (földalattival, 20-as, 30-as, 4-es busszal; 72-es, 75-ös és a 79-es trolival) nagyon jól megközelíthető.
Az Otthon árnyas kerttel és két terasszal rendelkezik, mely a pihenés, kikapcsolódás lehetőségét biztosítja.
Rövid sétával elérhető a Városliget, a Széchenyi Fürdő, ahol további lehetőségek adódnak kikapcsolódásra, pihenésre, hosszú sétákra, a természet nyújtotta szépségek befogadására.

Az Otthon belső kialakítása

Az intézmény akadálymentesített, az épület, a kert, a három lakószint mozgásukban korlátozottak számára is jól használható.
Az 1900-as évek elején épült patinás villaépületben 35 lakószoba került kialakításra.
Az elhelyezés egy vagy két ágyas szobákban történik, valamint szükség esetén lehetőség van három ágyas betegszobai elhelyezésre is.
A szobák besorolása és megoszlásuk a következő:
Apartman 5 darab
(komfortos, gardróbos, előszobás szobák)
Két ágyas komfortos szoba 11 darab
Egyágyas komfortos szoba 4 darab
Két ágyas komfort nélküli szoba 3 darab
Komfort nélküli egyágyas szoba 10 darab
Betegszoba (3 ágyas) 2 darab
A komfort nélküli szobákban lakók részére
- 7 darab közös fürdőszoba WC- vel,
- 9 darab közös WC áll rendelkezésre.
A szobák az Otthon saját stílbútoraival vannak berendezve, de lehetőséget biztosítunk a meglévő kedvenc bútordarabok, berendezési tárgyak elhelyezésére is.
A lakók kényelmét a társasági életvitelre alkalmas közös helyiségek, étterem, társalgók, könyvtár szolgálja. A társalgóban található zongora, társasjátékok, elektronikus szórakoztató berendezések, különböző zenei lemezek, CD-lemezek, magnó kazetták, régi magyar filmek videokazettái segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A házban található nyilvános telefonkészülék tovább növeli az itt lakók komfortérzetét, a hozzátartozókkal való kapcsolattartást megkönnyíti.
A biztonságot erősíti a kialakított korszerű biztonságtechnikai berendezés.

Az intézménybe való bekerülés feltételei:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője, vagy hozzátartozója terjesztheti elő.
A kérelem beérkezése után előgondozást végzünk, melynek során megadjuk a szükséges tájékoztatást, segítséget nyújtunk a szükséges iratok kitöltésében.
A szükséges dokumentumok birtokában az intézményvezető elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát.
A vizsgálat eredményéről a jogszabály által előírt igazolást állít ki.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
A gondozási szükséglet megállapítását követően a benyújtott dokumentáció alapján az intézményvezető jövedelemvizsgálatot végez.
Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Ebben az esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.
A felvételről Felvételi Bizottság dönt.
A határozat meghozatalánál a Felvételi Bizottság a következő alapelveket alkalmazza:
- a nyugdíjas otthonban saját kérelmük alapján elsősorban azoknak a művészeknek biztosítanak elhelyezést és ellátást, akik legalább húsz éven keresztül végeztek művészeti tevékenységet,
- házaspár, illetve közeli hozzátartozó esetén a felvétel indokoltsága és a körülmények együttesen kerülnek elbírálásra,
- nem művész kérelmező abban az esetben nyerhet felvételt, ha az otthon olyan férőhellyel rendelkezik, melyre művész jelentkező nem vár, továbbá vállalja az intézményi térítési díj megfizetését. 

Átmeneti elhelyezés

Intézményünkben lehetőség van átmeneti elhelyezésre. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor.

A határozott idejű megállapodás leteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Amennyiben szükséges, az elhelyezés időtartama egy évvel meghosszabbítható.

Térítési feltételek

2019. április 1. napjától a fizetési feltételek és díjtételek a következők:

I. Intézményi térítési díj:
 

Ellátási forma

2019. évre egy ellátottra jutó várható önköltség
összege

Jogszabály alapján
2019. évi megállapított intézményi térítési díj összege
(önköltség - normatíva)

Fenntartó által megállapított
2019. évi intézményi térítési díj összege

Átlagos szintű ellátás

362 075,- Ft/fő/hó

307 782,- Ft/fő/hó
10 259,-FT/fő/nap

172 200,- Ft/fő/hó
5 740,- Ft/nap

Demens ellátás

362 075,- Ft/fő/hó


298 010,- Ft/fő/hó
9 934,- FT/fő/nap

172 200,- Ft/fő/hó
5 740,- Ft/nap

Átmeneti ellátás

362 075,- Ft/fő/hó
307 782,- Ft/fő/hó

10 259,-FT/fő/nap

172 200,- Ft/fő/hó
5 740,- Ft/nap


II. Személyi térítési díjak típusai, összege:
1. Az ellátásért havonta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (172 200,- Ft/hó) azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben:

- ellátásban részesülő havi jövedelme, illetve
- az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi.


2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, a fenntartó az EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza meg:

119 100,- Ft/hó/fő (Komfort nélküli és komfortos 1 ágyas, komfort nélküli és komfortos 2 ágyas szobában másodmagával, illetve betegszobai elhelyezés esetén)

149 850,- Ft/hó/fő (Apartmanban, komfort nélküli és komfortos 2 ágyas szobában egyedüli elhelyezéssel)

3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe vételével megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi térítési díjként jövedelme 80 %-a állapítható meg.

4. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, mint az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja: nyugdíja 80%-a.
Ebben az esetben az ellátás térítési díjának kieső része az EMMI támogatása által kerül kiegészítésre.
Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az EMMI támogatással megállapított, szobabesorolás szerinti összeget, az elhelyezés szempontjából a kétágyas komfort nélküli szobák két személyes elhelyezéssel, illetve a betegszobai férőhelyek vehetők igénybe.

5. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére megállapodás alapján a gyermek köteles. A megállapodás tartalmazza
    a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,
    b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és
    c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.

Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. (2013. évi V. törvény) rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díját az eredeti megállapodás alapján kell megállapítani. (Szabályzat 20. pontja alapján)


Néhány szolgáltatásunk:

Az otthon saját főzőkonyhával rendelkezik, ezáltal tudjuk biztosítani a házias ízeket, figyelembe véve az egyéni diétás igényeket.
Az Otthonban hetente egyszer négy órában jól képzett háziorvos rendel, az általa irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot teljesítenek. Az éjjel-nappali nővérügyelet, a korszerű nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást szükség esetén.
Az intézmény heti két alkalommal gyógytornászt foglalkoztat, aki közös és egyéni gyógytornát tart. Az Otthonban rendelést tartó pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember és foglalkoztatás szervező gondoskodik az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról.
A takarítószolgálat, a mosó- vasalónő rendszeresen végzi a szobák és a személyes ruhaneműk tisztántartását.
Az Otthon mindenki számára biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit. Havonta egyszer szervezett formában, az Otthon társalgójában ökumenikus bibliaóra segíti a mozgásukban korlátozott lakók vallásgyakorlását.

Célunk, hogy a bekerülő idős emberek békés, nyugodt, örömteli életet tölthessenek nálunk.

Reméljük tájékoztatónkkal sikerült reális képet nyújtanunk az Otthonról. Felmerülő kérdések megválaszolására, az Otthon sajátos légkörének megismerésére, személyes találkozásra, tapasztalatszerzésre örömmel biztosítunk lehetőséget.