Nyugdíjas Pedagógus Otthon Sopron

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó telefonszáma: 1-799-4660 / 62
Fenntartó faxszáma: 1-799-4663
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Intézmény címe: 9400 Sopron, Szent Margit u. 2.
Intézmény vezető: Osváth András
Gazdasági ügyintéző: Keringer Tímea
Telefonszám: +36 (99) 311 - 747

Email cím:

A tevékenység megnevezése: Ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmény

Ágazati azonosító: S0000637
Működési engedély száma: GyGy/61-23/2010. 
Engedélyezett férőhelyeinek száma: 50 fő átlagos ápolást, gondozást biztosító elhelyezés
Az intézmény ellátási területe: országos

 

 
 
Az otthon célja, feladata: 
Az intézmény feladata, hogy elhelyezést és ellátást biztosítson elsősorban azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak akiknek gondozási szükségletük a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően igazolásra került. Szabad férőhely esetén pedagógus múlttal nem rendelkező kérvényező is felvehető.
Az idősek számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást biztosítani, szervezni; valamint a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremteni.
 
Az épület elhelyezkedése, megosztása:
Csendes, fákkal körülvett területen fekszik az épület, közös autóbejárata van római katolikus templommal. Tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető, kb. 100 méterre van az autóbusz megálló.
 
Az épület belső kialakítása:
Az épület négy szintes, személyi lifttel ellátott. A földszinten főzőkonyha, étkező, iroda, raktár, mosó helyiség, az emeleteken pedig az idősek szobái, szintenként teakonyha található. A közös kulturális programokra 1 társalgó áll rendelkezésre. Nagyobb rendezvényeket az ebédlőben bonyolítunk le.

28 lakószobában 50 időst tudunk elhelyezni.
A szobák megoszlása:
komfortos szobához tartozó WC zuhanyzó
- 1 ágyas 4 db,
- 2 ágyas 3 db,
szobából nyíló közös vizesblokkal rendelkező szobák:
- 1 ágyas 3 db,
- 2 ágyas 2 db
- 3 ágyas 1db
komfort nélküli szobák:
- 1 ágyas 4 db
- 2 ágyas 9db
- 4 ágyas 2 db
Komfort nélküli szobák esetén 1 WC, zuhanyzóra 3,3 lakó jut.

Térítési feltételek:

2019. április 1. napjától a fizetési feltételek és díjtételek a következők:
 
I. Intézményi térítési díj:
 
Ellátási forma
 
2019. évre egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható összege
(számított intézményi térítési díj)
Fenntartó által megállapított
2019. évi intézményi térítési díj összege
Átlagos szintű ellátás
255 656,- Ft/fő/hó
8 522,- Ft/fő/nap
155 400,- Ft/fő/hó
5 180,- Ft/fő/nap
Demens ellátás
 
245 884,- Ft/fő/hó
8 196,- Ft/fő/nap
155 400.- Ft/fő/hó
5 180,- Ft/fő/nap
 
II. Személyi térítési díjak típusai, összege:
 
         1. Az ellátásért a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme, vagy vagyoni helyzete ezt lehetővé teszi, vagy más személy annak megfizetését nyilatkozatban vállalja.
 
         2. Jövedelem vizsgálat esetén fizetendő személyi térítési díj az intézményvezető állapítja meg a személyi térítési díjat a hatályos jogszabály alapján, az ellátást igénybe vevő jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálatával.
 
         3. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére megállapodás alapján a gyermek köteles. A megállapodás tartalmazza
               a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,
         b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és
         c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.


     Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. (2013. évi V. törvény) rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díját az eredeti megállapodás alapján kell megállapítani. (Szabályzat 20. pontja alapján)