Nyugdíjas Pedagógus Otthon Budapest

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszinonprofitkft.hu


Intézmény megnevezése: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Intézmény címe: 1029 Budapest, Szent József u. 8.
Intézmény vezető: Rissai Lászlóné
Gazdasági ügyintéző: Kiss Sándorné
Telefonszám: 3769-581

E-mail cím: 


nyuped@invitel.hu
rissai.laszlone@omszinonprofitkft.hu
kiss.sandorne@omszinonprofitkft.hu
 

Tevékenység megnevezése: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ezen belül, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona
Ágazati azonosító: S0031514
Működési engedély száma: V-C-020/4034/2/2012.
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 86 átlagos szintű férőhely
Az intézmény ellátási területe: országos
A bekerülésre való várakozás átlagos időtartama: elhelyezési igénytől függően – 2 hónaptól 5 évig terjed

A Pedagógus Otthon 1955. november 15-én nyitotta meg kapuit, létrehozója az akkori Oktatásügyi Minisztérium a Pedagógusok Szakszervezete egyetértésével. Az Otthon működtetését, fenntartását évtizedekig a mindenkori Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, 2004. május 1.-től az OMSZI Intézményfenntartó Kht. fenntartásában működött.
A közhasznú társaságok megszüntetéséről és nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításról szóló törvény alapján 2009. augusztus 24.-től a fenntartó megnevezése OMSZI Intézményfenntartó Nonprofit Kft.
A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Gyakorolja, együttműködési megállapodás keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja az intézmény működését.
 

A Nyugdíjas Pedagógus Otthon feladata, célja

A Pedagógus Otthon feladata, hogy elhelyezést és ellátást biztosítson elsősorban azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak, akik legalább 20 éven keresztül végeztek pedagógusi tevékenységet, és ennek alapján szereztek nyugdíjjogosultságot, nyertek felvételt az Otthonba. Szabad férőhely esetén pedagógus múlttal nem rendelkező kérvényező is felvehető.
A Pedagógus Otthon célja: lakói számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, szociális és pszichés gondozást, továbbá célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást szervezni és biztosítani, valamint a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremteni.

Az Otthon elhelyezkedése

Budapest II. kerületében, Máriaremetén, festői zöldövezetben, csodálatos panorámát nyújtó, rövid kirándulásokra kitűnően alkalmas, hegyekkel övezett környezetben épült. Jó levegőjű, csendes, ugyanakkor busszal és villamossal könnyen megközelíthető, családias hangulatú otthon. Az Otthont parkosított kert veszi körül, lehetőséget biztosítva a természet nyújtotta szépségek befogadására, a csendes séták, nyújtotta örömökben, a közös kerti programokban és csoportos gyógytornákban való részvételre.

Megközelíthető tömegközlekedéssel: Széll Kálmán tértől 61-es villamossal, vagy az Árpád hídtól a 29-es busszal a Hűvösvölgyig, innen az 57-es, és a 257-es busszal a Hímes utcai megállóig, vagy a 157-es busszal a Kerekhegyi megállóig.
Autóval: a Széll Kálmán tértől kb. 20 perc.

Az Otthon belső kialakítása

A Pedagógus Otthon két épületrészben álló szobákkal rendelkezik, minden szint lifttel megközelíthető. Az épületek, a kert, a lakószintek akadálymentesítettek, így a mozgásukban korlátozottak számára is jól használható.
Az elhelyezés egy vagy két ágyas szobákban történik, ezen kívül szükség esetén lehetőség van két- és négyágyas betegszobai elhelyezésre is.

A szobák megoszlása

A Nyugdíjas Pedagógus Otthonban 71 db szoba található az alábbiak szerint:
 

A. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

Félkomfortos szobák száma

Komfort nélküli szobák száma

 

4 ágyas betegszobák száma

2 ágyas betegszobák száma

Elkülönítő

Földszint

1 szoba

1

-

-

-

-

-

I. emelet

11 szoba

4

1

1

1

4

-

II. emelet

14 szoba

7

2

5

-

-

-

C. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

 Félkomfortos szobák Száma

Komfort nélküli szobák száma

4ágyas betegszobák száma

2 ágyas betegszobák száma

Elkülönítő

Földszint

1 szoba

5

3

5

-

-

-

I. emelet

11 szoba

9

3

1

2

-

1

II. emelet

14 szoba

8

4

5

-

-

-

 

A szobák az Otthon saját bútoraival vannak berendezve, de lehetőséget biztosítunk a meglévő kedvenc bútordarabok, berendezési tárgyak elhelyezésére is.

A lakók kényelmét a társasági életvitelre alkalmas közös helyiségek, étterem, társalgók, könyvtár szolgálja. A társalgóban található zongora, társasjátékok, elektronikus szórakoztató berendezések, különböző zenei lemezek, CD-lemezek, magnókazetták, régi magyar filmek videokazettái segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A házban található nyilvános telefonkészülékek tovább növelik az itt lakók komfortérzetét, a hozzátartozókkal való kapcsolattartást megkönnyíti.
A biztonságot erősíti a kialakított korszerű nővérhívó és biztonságtechnikai berendezés.

Bekerülési feltételek
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője és az ellátást igénybe venni kívánó együttesen terjesztheti elő.

A kérelem beérkezését követően előgondozást végzünk, mely során tájékozódunk a bekerülni kívánó igényeiről, segítséget nyújtunk a szükséges iratok kitöltésében.
A dokumentumok birtokában az intézményvezető a háziorvossal együttműködve elvégzi a gondozási szükséglet , illetve a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények vizsgálatát, és arról igazolást állít ki (a szociális törvény 68/A. § (3) bekezdése értelmében idősotthoni ellátás kizárólag napi 4 órát meghaladó, illetve a 36/2007. SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülmények alapján nyújtható).
Felvehető az Otthonokba - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe.

Az intézményvezető a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat alapján elvégzi a jövedelemvizsgálatot, és ennek alapján állapítja meg a fizetendő térítési díjat. Amennyiben az ellátást igénybe vevő, vagy más személy vállalja az intézményi térítési díj – gondozási szükséglet nélkül a szolgáltatási önköltség - megfizetését, abban az esetben nincs szükség a jövedelem és vagyon bevallására.

A gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel rendelkező kérelmező felvételéről Felvételi Bizottság dönt.
A határozat meghozatalánál a Felvételi Bizottság a következő alapelveket alkalmazza:
- a nyugdíjas otthonokban saját kérelmük alapján elsősorban azoknak a pedagógusoknak biztosítunk elhelyezést és ellátást, akik legalább húsz éven keresztül végeztek pedagógusi tevékenységet,
- házaspár esetén a felvétel indokoltsága és a körülmények együttesen kerülnek elbírálásra,
- nem nyerhet az Otthonba felvételt illetőleg elhelyezést az a kérelmező, aki magatartása miatt alkalmatlan a beilleszkedésre, és ebből adódóan az Otthon nyugalmát, a lakókat aránytalan mértékben zavarná.
- nem pedagógus kérelmező abban az esetben nyerhet felvételt, ha az otthon üres férőhellyel rendelkezik, továbbá, a jelentkező vállalja az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díj havonta történő megfizetését.
- szociális alapon nem teljesíthető annak kérelme, akinek kívülálló személlyel vagy a Ptk. szabályai szerinti hozzátartozójával érvényesen fennálló tartási szerződése van.Térítési feltételek 2017. április 1-től

I. Intézményi térítési díj:

 
Me.
Átlagos
Demens
2017. évi várható szolgáltatási önköltség
Ft/év
243 901 084
45 295 916
Egy ellátottra jutó várható szolgáltatási önköltség
 Ft/fő/év
3 484 301
3 484 301
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható havi összege (számított intézményi térítési díj)
Ft/fő/hó
 
290 358
 
290 358
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható napi összege (számított intézményi térítési díj)
Ft/fő/nap
9 679
9 679
Intézményi térítési díj (megállapított) fenntartói döntés alapján 2017 .évben
Ft/fő/hó
165 000
165 000
Intézményi térítési díj (megállapított) fenntartói döntés alapján 2017 .évben
Ft/fő/nap
5 500
5 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


II. Személyi térítési díjak típusai, összege:


1. Az ellátásért havonta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (165.000.-Ft/fő/hó) azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben:
 

- ellátásban részesülő havi jövedelme, vagy
- az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi.


2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, a fenntartó az EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza meg:

Egyágyas komfort nélküli szoba, betegszobák:                                  117.900.-Ft/hó/fő
Egyágyas komfortos szoba, házaspári vagy apartman 2 fő esetén:        122.550.-Ft/hó/fő
Házaspári szobában egyedüli elhelyezéssel:                                       128.100.-Ft/hó/fő
Apartmanban egyedüli elhelyezéssel:                                               132.150.-Ft/hó/fő

3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe vételével megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi térítési díjként jövedelme 80 %- át kell megállapítani.


4. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, mint az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja: a mindenkori nyugdíja 80%-a.

4.1. Ebben az esetben az ellátás térítési díjának kieső része a EMMI támogatása által kerül kiegészítésre.

4.2. Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el a EMMI támogatással megállapított, szoba besorolás szerinti szobadíjak összegét, a gondozásra igénybe vehető elhelyezési formák:
- a kétágyas komfort nélküli szoba kétszemélyes elhelyezéssel,
- illetve négyágyas beteg szoba.


Egyéb szolgáltatásaink

Az Otthonban háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvos látja el az általános orvosi teendőket, valamint irányítja a szakképzett ápolók-gondozók és a mozgásterapeuta tevékenységét. Az Otthonban rendelést tartó pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember és foglalkoztatás szervező gondoskodik az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról, a szabadidő kulturált eltöltéséről.
Mentálisan hanyatló lakóink számára készségfejlesztő, memóriajavító, állapotfenntartó egyéni és csoportos terápiás foglalkoztatásokat tartunk.
Az éjjel-nappali nővérügyelet, a nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást szükség esetén.

Az Otthon a HACCP rendszer előírásainak megfelelő saját konyhával rendelkezik, mely házias ízeivel nyújt magas szintű ellátást, nem csak az itt lakók, hanem igény esetén a látogatók, vendégek számára is.
Orvosi, dietetikusi javaslatra lehetőséget biztosítunk speciális diétára, étrendek kialakítására (pl. sómentes, cukormentes, epés, pépes diéták).

A takarítószolgálat, a mosó- vasalónő rendszeresen végzi a szobák és a személyes ruhaneműk tisztántartását.

Az Otthon mindenki számára biztosítja a szabad vallásgyakorlás feltételeit. Az intézményben havonta egyszer lehetőség van szentmisén való részvételre. A vallási ismeretek bővítése céljából havi rendszerességgel ökumenikus imaórákat tartunk. Igehirdetést, istentiszteleteket biztosítunk felekezeti hovatartozás nélkül a nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan.
Egyéni lelkigyakorlatok rendszeresen biztosítottak az itt lakók számára.

Évente többször szervezünk az ország különböző pontjaira kirándulásokat, havonta szervezünk kultúrprogramokat (pl. múzeumlátogatás, színházlátogatás, előadások, irodalmi est,) ezenkívül foglalkozások, ünnepi megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá az itt lakók életét.

Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: fodrász, pedikűrös-manikűrös, gyógymasszőr áll rendelkezésre az egyéni igények kielégítésére.
 

Házirend

A Házirend célja, hogy szabályozza az Otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és a dolgozók kapcsolatát, a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi- és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az intézetben élők számára a nyugodt, békés légkört.
A Házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és a közösségi érdekeket.
A Házirend megismerése és tudomásul vétele a Tartási szerződés megkötésének feltétele.

A lakók érdekképviselete

A lakók érdekképviseletét az ellátottjogi képviselő, valamint az Érdekképviseleti Fórum látja el. Az Érdekképviseleti Fórum működését az Érdekképviseleti Szabályzat tartalmazza.
Az ellátottjogi képviselő és az egyéb érdekvédelmi szervek elérhetősége, valamint az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora az Otthon minden szintjén kifüggesztve megtalálható.

Célunk, hogy az Otthonban lakó idős emberek békés, nyugodt, örömteli életet élhessenek.

Reméljük Tájékoztatónkkal sikerült reális képet nyújtanunk az Otthonról. Felmerülő kérdéseinek megválaszolására, az Otthon légkörének megismerésére, személyes találkozásra, tapasztalatszerzésre örömmel biztosítunk lehetőséget.