Nyugdíjas Pedagógus Otthon Budapest

LÁTOGATÁSI REND (hatályos 2022. február 17. napjától visszavonásig)


Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Intézmény címe: 1029 Budapest, Szent József u. 8.
Intézményvezető: Botlik Zsuzsanna
Gazdasági ügyintéző: Orosz Diána
Telefonszám: +36 (1) 376 - 9581

Tevékenység megnevezése: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ezen belül, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona
Ágazati azonosító: S0031514
Működési engedély száma: V-C-020/4034/2/2012.
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 86 átlagos szintű férőhely
Az intézmény ellátási területe: országos

A Pedagógus Otthon 1955. november 15-én nyitotta meg kapuit, létrehozója az akkori Oktatásügyi Minisztérium a Pedagógusok Szakszervezete egyetértésével. Az Otthon működtetését, fenntartását évtizedekig a mindenkori Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, 2004. május 1.-től az OMSZI Intézményfenntartó Kht. fenntartásában működött.
A közhasznú társaságok megszüntetéséről és nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításról szóló törvény alapján 2009. augusztus 24.-től a fenntartó megnevezése OMSZI Intézményfenntartó Nonprofit Kft.
A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Gyakorolja, együttműködési megállapodás keretén belül a Belügyminisztérium támogatja az intézmény működését.
 

Az Otthon célja

Az OMSZI Nonprofit Kft. fenntartásában működő Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon célja, hogy az oktatói-nevelői hivatásban eltöltött évek után, méltó körülményeket biztosítson az idős pedagógusok számára. Békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, továbbá pszichés támogatást nyújtson, kiegészítve hasznos időtöltéssel, kikapcsolódással. Kiemelt célja az otthonnak, hogy a magányos, idős emberek számára a közösségi élet megteremtését különböző foglalkozások, programok szervezésével is biztosítsa, és ezzel hozzájáruljon jóllétük és életminőségük javításához.

Az Otthon bemutatása

Az intézet megnevezése, címe:
Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
1029 Budapest, Szent József u. 8.
Telefon: 06 (1) 398-7372
Az intézmény már 1955 novembere óta vesz részt az időskorúak szociális ellátására és gondozására irányuló közfeladatok ellátásában. Működésének jogi kereteit mindenekelőtt Magyarország Alaptörvénye, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, továbbá egyéb szociális és egészségügyi tárgyú jogszabályok határozzák meg. A Nyugdíjas Pedagógus Otthon teljes körű szociális szakellátást biztosít időskorú lakói számára, amely magába foglalja az élelmezést, az egészségügyi, szociális ellátást, valamint mentális gondozást.
Az Otthon elhelyezkedése

A családias hangulatú, 86 fő befogadására alkalmas otthon Budapest II. kerületében Máriaremetén, festői zöldövezetben helyezkedik el. A csodálatos panorámát nyújtó hegyekkel övezett környezet kellően nyugodt hangulatot biztosít az otthon lakói számára. Az intézményt parkosított kert veszi körül, mely lehetőséget teremt a csendes séták adta feltöltődésre, valamint a közös kerti programokon és szabadtéri gyógytorna foglalkozásokon való részvételre.

Megközelíthető tömegközlekedéssel:

Az intézmény tömegközlekedéssel a Széll Kálmán tértől az 56, 56A, 59B és a 61 jelzésű villamossal, az Árpád híd irányából érkezve a 29-es busszal közelíthető meg. Ezekkel a járművekkel a Hűvösvölgyig kell közlekedni, majd az 57-es, és a 257-es busszal a Máriaremetei kegytemplom megállóig, vagy a 157-es busszal a Kerekhegyi megállóig utazva lehet elérni az intézményt. Autóval a Széll Kálmán tértől mintegy 20 perc alatt lehet eljutni a Nyugdíjas Pedagógus Otthonig.

Az Otthon belső kialakítása

Az intézmény lakószobái két épületrészben helyezkednek el. A lifttel felszerelt épületekben különböző méretű és kategóriájú, egy- és többágyas szobák kerültek kialakításra annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Az A épület I. emeletén kifejezetten demens betegek ellátására alkalmas gondozási egység került kialakításra.

A szobák megoszlása

A Nyugdíjas Pedagógus Otthonban 72 db szoba található az alábbiak szerint:
 

A. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

Félkomfortos szobák száma

Komfort nélküli szobák száma

 

Földszint

1 szoba

1

-

-

I. emelet

12 szoba

5

2

5

II. emelet

14 szoba

8

1

5

C. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

 Félkomfortos szobák Száma

Komfort nélküli szobák száma

Földszint

13 szoba

5

3

5

I. emelet

16 szoba

10

2

1

II. emelet

14 szoba

8

1

5

 

A szobákat az Otthon bútoraival berendezve, illetve saját bútorral kiegészítve lehet igénybe venni. A lakók kényelmét a közösségi programokra alkalmas közös helyiségek, mint pl. étterem, társalgók, könyvtár szolgálja. A közös helyiségekben zongora, társasjátékok, elektronikus szórakoztató berendezések, különböző zenei lemezek, CD-lemezek, okos televíziók interneteléréssel, több helyen WIFI kapcsolódási pontok valamint olvasó sarkok is segítik a szabadidő hasznos eltöltését. A házban található nyilvános telefonkészülékek megkönnyítik a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. A közösségi terekben légkondicionáló berendezések is növelik a lakók komfortérzetét.


Egészségmegőrző és gyógyító szolgáltatások

Az Otthon lakóival kapcsolatos háziorvosi feladatokat szakvizsgával rendelkező orvos látja el, aki szorosan együttműködik az intézmény gondozási területén dolgozókkal, a gyógytornásszal és dietetikussal. Az Intézmény szakmai munkáját pszichiáter szakorvos is segíti, együttműködve a mentálhigiénés csoporttal. Közösen gondoskodnak az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról. Mentálhigiénés kollégák szervezik és segítik lakóinkat a szabadidő kulturált eltöltésének különféle lehetőségeinek igénybe vételében. Demenciával küzdő, mentális támogatásra szoruló lakóink számára készségfejlesztő, memóriajavító, állapotfenntartó egyéni és csoportos terápiás foglalkoztatásokat is szerveznek Otthonunk munkatársai. Lakóink számára az esetlegesen szükséges gyors segítségkérést a nővérhívó rendszer biztosítja éjjel-nappali nővérügyelettel és szükség esetére egy automata defibrillátor is rendelkezésre áll.

Egyéb szolgáltatások

Számos egyéb olyan szolgáltatást biztosít az intézmény, amely a lakók kényelmét szolgálja. A takarítószemélyzet, a mosó- vasalónők az alapvető higiénés szabályok betartásán túl külön figyelmet fordítnak a lakók egyedi igényeire. Az Otthon szükség esetén megszervezi a lakók egy-egy szakrendelésre, szabadidős programra történő igény szerinti szállítását, taxival illetve a célnak megfelelő bérelt gépjárművel. Az Intézmény a HACCP rendszer előírásainak megfelelő saját konyhával rendelkezik, mely a jogszabályok által előírt, orvosi, dietetikusi javaslatra kialakított speciális diéták biztosítása mellett törekszik a változatos és házias ízek megőrzésére az ételek elkészítése során. A tartalmas szabadidő eltöltése érdekében az intézmény munkatársai havonta kulturális programokat szerveznek (pl. múzeumlátogatás, színházlátogatás, előadások, irodalmi kör) és természetesen nem maradnak el az ünnepi megemlékezések, kerti ünnepségek, amelyek változatossá teszik a lakók hétköznapjait. Egyedi igények teljesítésére is lehetőség van – külön térítés ellenében – többek között fodrász, pedikűrös, manikűrös, gyógymasszőr is rendelkezésre áll az Otthon lakói számára.

Bekerülési feltételek

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, amelynek igénybevételét az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti az intézményvezetőnél megtalálható papír alapú dokumentum kitöltésével. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője, és az ellátást igénybe venni kívánó együttesen terjesztheti elő. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 68/A. § (3) bekezdése értelmében „Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.” A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet szerinti gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények, amelyek a III. fokozatú gondozási szükségleten kívül az idősotthoni elhelyezést megalapozzák:
a) a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet pszichiáter, neurológus vagy geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;
b) az ellátást igénylő egyedül él, és
ba) nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy
bb) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy
bc) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
bd) a bc) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
be) a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.

Az ellátás iránti kérelem benyújtását követően a kezelőorvossal együttműködve az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, amelyről igazolást állít ki. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 68/A. § (4) bekezdése értelmében, „Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de az értékelő adatlap alapján nem III. fokozatú, és az idősotthoni elhelyezést egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 68/B. §-a alapján az idősek otthonában – a férőhelyszám 15%-áig – jogszabály szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A kérelmezők felvételéről az intézményvezető javaslata alapján a fenntartó ügyvezető igazgatója hoz döntést határozat formájában, a Pedagógusok Szakszervezete hozzájárulásában foglaltakat figyelembe véve. A határozat meghozatalánál az előbbieken túlmenően a következő alapelvek érvényesülnek:
- a nyugdíjas otthonokban saját kérelmük alapján elsősorban azoknak a pedagógusok kerülnek felvételre, akik legalább húsz éven keresztül végeztek pedagógusi tevékenységet,
- házaspár esetén a felvétel indokoltsága és a fennálló körülmények együttesen kerülnek elbírálásra,
- nem nyerhet az Otthonba felvételt illetőleg elhelyezést az a kérelmező, aki magatartása miatt alkalmatlan a beilleszkedésre, és ebből adódóan az Otthon nyugalmát, a lakókat aránytalan mértékben zavarná,
- nem pedagógus kérelmező, abban az esetben nyerhet felvételt, ha az otthon üres férőhellyel rendelkezik továbbá, a jelentkező vállalja az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díj havonta történő megfizetését.

Amennyiben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti hozzátartozójával érvényesen fennálló tartási szerződése van, ebben az esetben ellátás kizárólag az intézményi térítési díj megfizetése mellett nyújtható.Térítési feltételek

Az aktuális évben fizetendő intézményi térítési díjakat az intézmény térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amely elérhető az intézményvezetőnél, vagy az alábbi címen: http://omszi.hu/intezmenyeink/nyugdijas-pedagogus-otthon-budapest/

Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon intézményi térítési díja 2021. év április 01. napjától:


 
Me.
Átlagos
Demens
2021. évi várható átlaglétszám
fő/nap
67
19
2021. évi várható átlaglétszám
fő/nap
86
2021. évi várható szolgáltatási önköltség
Ft/év
 
316 367 989
 
89 716 295
Egy ellátottra jutó várható szolgáltatási önköltség
Ft/fő/év
4 721 910
4 721 910
Normatív támogatás
Ft/fő/év
651 510
768 782
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség állami normatíva levonása után
Ft/fő/év
4 070 400
3 953 128
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható napi összege állami normatíva levonása után
Ft/fő/nap
11 152
10 830
Intézményi térítési díj fenntartói döntés alapján 2021.évben
Ft/fő/nap
6 080
6 080

 


Egyéni és közösségi vallásgyakorlás lehetőségei


Az Otthon lakóinak lehetőségük van vallási és felekezeti hovatartozásuktól függetlenül, mások személyiségét és nyugalmát nem sértve vallásukat gyakorolni, amelynek érdekében:
- az intézményben havonta egyszer katolikus szentmise van,
- református istentiszteleteket biztosít az Otthon a nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan,
- vasárnaponként a társalgóban rádió által közvetített közös misehallgatásra van lehetőség,
- szükség esetén egyéni lelki támogatást biztosít az Intézmény, továbbá igény szerint lehetőség van ferences atya vezetésével történő lelki gondozásra,
- az ágyhoz kötött lakóknak egyéni bibliai és lelki olvasmányok felolvasásával, közös imádkozásokkal törekszik az intézmény lelki támaszt nyújtani.

Házirend

A Házirend célja, hogy az intézetben élők számára a nyugodt, békés légkör megteremtése érdekében, a jogszabályi keretek adta lehetőségeknek megfelelően szabályozza:
- az Otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét,
- a lakók és a dolgozók kapcsolatát,
- a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges normáit,
- a személyi- és intézményi vagyon védelmét,
- az érdekképviselet módját.
A Házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és a közösségi érdekeket.
A Házirend megismerése és tudomásul vétele a Gondozási megállapodás megkötésének feltétele.

A lakók érdekképviselete

A lakók érdekképviseletét az ellátottjogi képviselő, valamint az Érdekképviseleti Fórum látja el. Az Érdekképviseleti Fórum felépítését, működésének rendjét az Érdekképviseleti Szabályzat tartalmazza. Az ellátottjogi képviselő és az egyéb érdekvédelmi szervek elérhetősége, valamint az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora kifüggesztve található meg az Otthon valamennyi emeletén.
Célunk, hogy az Otthonban lakó idős emberek békés, nyugodt, örömteli életet élhessenek.

Jelen tájékoztató füzet célja, hogy a Nyugdíjas Pedagógus Otthon működésébe betekintést adjon valamennyi érdeklődő számára, amelynek köszönhetően képet kap az intézményről, valamint a lakók közösségi életéről.