Nyugdíjas Pedagógus Otthon Budapest

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 83.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu


Intézmény megnevezése: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
Intézmény címe: 1029 Budapest, Szent József u. 8.
Intézmény vezető: Dr. Fürjes Gergely
Gazdasági ügyintéző: Sándor Ivett
Telefonszám: +36 (1) 376 - 9581

E-mail cím: 

nyuped@omszi.hu
sandor.ivett@omszi.hu
 

Tevékenység megnevezése: Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ezen belül, ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona
Ágazati azonosító: S0031514
Működési engedély száma: V-C-020/4034/2/2012.
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 86 átlagos szintű férőhely
Az intézmény ellátási területe: országos

A Pedagógus Otthon 1955. november 15-én nyitotta meg kapuit, létrehozója az akkori Oktatásügyi Minisztérium a Pedagógusok Szakszervezete egyetértésével. Az Otthon működtetését, fenntartását évtizedekig a mindenkori Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, 2004. május 1.-től az OMSZI Intézményfenntartó Kht. fenntartásában működött.
A közhasznú társaságok megszüntetéséről és nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakításról szóló törvény alapján 2009. augusztus 24.-től a fenntartó megnevezése OMSZI Intézményfenntartó Nonprofit Kft.
A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Gyakorolja, együttműködési megállapodás keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja az intézmény működését.
 

A Nyugdíjas Pedagógus Otthon feladata, célja

Az intézmény feladata, hogy elhelyezést és ellátást biztosítson elsősorban azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak akiknek gondozási szükségletük a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően igazolásra került. Szabad férőhely esetén pedagógus múlttal nem rendelkező kérvényező is felvehető.
A Pedagógus Otthon célja: lakói számára békés, nyugodt otthont, fizikai és egészségügyi ellátást, szociális és pszichés gondozást, továbbá célszerű és hasznos időtöltést, kikapcsolódást, foglalkozást szervezni és biztosítani, valamint a magányos, idős emberek számára a közösségi életet megteremteni.

Az Otthon elhelyezkedése

Budapest II. kerületében, Máriaremetén, festői zöldövezetben, csodálatos panorámát nyújtó, rövid kirándulásokra kitűnően alkalmas, hegyekkel övezett környezetben épült. Jó levegőjű, csendes, ugyanakkor busszal és villamossal könnyen megközelíthető, családias hangulatú otthon. Az Otthont parkosított kert veszi körül, lehetőséget biztosítva a természet nyújtotta szépségek befogadására, a csendes séták, nyújtotta örömökben, a közös kerti programokban és csoportos gyógytornákban való részvételre.

Megközelíthető tömegközlekedéssel: Széll Kálmán tértől 56-os és 61-es villamossal, vagy az
Árpád hídtól a 29-es busszal a Hűvösvölgyig, innen az 57-es, és a 257-es busszal a Máriaremetei
kegytemplom megállóig, vagy a 157-es busszal a Kerekhegyi megállóig.
Autóval: a Széll Kálmán tértől kb. 20 perc.

Az Otthon belső kialakítása

A Pedagógus Otthon két épületrészben álló szobákkal rendelkezik, minden szint lifttel megközelíthető. Az épületek, a kert, a lakószintek akadálymentesítettek, így a mozgásukban korlátozottak számára is jól használható.
Az elhelyezés egy vagy két ágyas szobákban történik, ezen kívül szükség esetén lehetőség van
kétágyas, háromágyas és négyágyas betegszobai elhelyezésre is.

A szobák megoszlása

A Nyugdíjas Pedagógus Otthonban 72 db szoba található az alábbiak szerint:
 

A. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

Félkomfortos szobák száma

Komfort nélküli szobák száma

 

4 ágyas betegszobák száma

2 ágyas betegszobák száma

Elkülönítő

Földszint

1 szoba

1

-

-

-

-

-

I. emelet

11 szoba

4

-

1

1

5

-

II. emelet

14 szoba

7

2

5

-

-

-

C. épület

Emelet

Szobák száma

Komfortos szobák száma

 Félkomfortos szobák Száma

Komfort nélküli szobák száma

4ágyas betegszobák száma

2 ágyas betegszobák száma

Elkülönítő

Földszint

1 szoba

5

3

5

-

-

-

I. emelet

16 szoba

9

3

1

1

1

1

II. emelet

17 szoba

8

4

5

-

-

-

 

A szobákat az Otthon bútoraival berendezve is igénybe lehet venni, de lehetőséget biztosítunk
saját bútorral való berendezésre, kedvenc bútordarabok, berendezési tárgyak elhelyezésére is.

A lakók kényelmét a társasági életvitelre alkalmas közös helyiségek, étterem, társalgók, könyvtár
szolgálja. A társalgóban található zongora, társasjátékok, elektronikus szórakoztató berendezések,
különböző zenei lemezek, CD-lemezek, magnókazetták, régi magyar filmek videokazettái segítik
a szabadidő hasznos eltöltését. A házban található nyilvános telefonkészülékek tovább növelik az
itt lakók komfortérzetét, megkönnyítik a hozzátartozókkal való kapcsolattartást.

Az itt lakók biztonságot erősíti a kialakított korszerű nővérhívó és biztonságtechnikai berendezés.


Bekerülési feltételek
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes képviselője és az ellátást igénybe venni kívánó együttesen terjesztheti elő.

A kérelem beérkezését követően előgondozást végzünk, mely során tájékozódunk a bekerülni kívánó igényeiről, segítséget nyújtunk a szükséges iratok kitöltésében.
A dokumentumok birtokában az intézményvezető a háziorvossal együttműködve elvégzi a gondozási szükséglet , illetve a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények vizsgálatát, és arról igazolást állít ki (a szociális törvény 68/A. § (3) bekezdése értelmében idősotthoni ellátás kizárólag napi 4 órát meghaladó, illetve a 36/2007. SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülmények alapján nyújtható).
Felvehető az Otthonokba - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe.

Az intézményvezető a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat alapján elvégzi a jövedelemvizsgálatot,
és ennek alapján állapítja meg a fizetendő térítési díjat. Amennyiben az ellátást igénybe vevő,
vagy más személy vállalja az intézményi térítési díj – gondozási szükséglet nélkül a szolgáltatási
önköltség - megfizetését, abban az esetben nincs szükség a jövedelem és vagyon bevallására.

A kérelmezők felvételéről az intézményvezető javaslata alapján a fenntartó ügyvezető igazgatója
dönt a Pedagógusok Szakszervezete hozzájárulását figyelembe véve.

A határozat meghozatalánál a következő alapelvek érvényesülnek:
- a nyugdíjas otthonokban saját kérelmük alapján elsősorban azoknak a pedagógusoknak
biztosítunk elhelyezést, akik aktív dolgozóként pedagógusként végeztek
tevékenységet,
- házaspár esetén a felvétel indokoltsága és a körülmények együttesen kerülnek elbírálásra,
- nem nyerhet az Otthonba felvételt illetőleg elhelyezést az a kérelmező, aki magatartása miatt
alkalmatlan a beilleszkedésre, és ebből adódóan az Otthon nyugalmát, a lakókat aránytalan
mértékben zavarná.
- nem pedagógus kérelmező abban az esetben nyerhet felvételt, ha az otthon üres férőhellyel
rendelkezik, továbbá, a jelentkező vállalja az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi
térítési díj havonta történő megfizetését.
- szociális alapon nem teljesíthető annak kérelme, akinek kívülálló személlyel vagy a Ptk.
szabályai szerinti hozzátartozójával érvényesen fennálló tartási szerződése van.


Térítési feltételek 2019. április 1-től

I. Intézményi térítési díj:

 
Me.
Átlagos
Demens
2019. évi várható szolgáltatási önköltség
Ft/év
275 855 106
74 110 327
Egy ellátottra jutó várható szolgáltatási önköltség
 Ft/fő/év
4 117 240
4 117 240
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható havi összege (számított intézményi térítési díj)
Ft/fő/hó
 
288 811
 
279 038 
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség várható napi összege (számított intézményi térítési díj)
Ft/fő/nap
9 627
9 301
Intézményi térítési díj (megállapított) fenntartói döntés alapján 2019.évben
Ft/fő/hó
172 200
172 200
Intézményi térítési díj (megállapított) fenntartói döntés alapján 2019.évben
Ft/fő/nap
5 740
5 740

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


II. Személyi térítési díjak típusai, összege:


1. Az ellátásért havonta a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjjal (168.300.-Ft/fő/hó) azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni, amennyiben:
 

- ellátásban részesülő havi jövedelme, vagy
- az ellátásban részesülő pénz- és/vagy ingatlan vagyona ezt lehetővé teszi.


2. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, a fenntartó az EMMI támogatásának, valamint a szoba besorolásának figyelembe vételével az alábbi személyi térítési díjakat határozza meg:

Egyágyas komfort nélküli szoba, betegszobák:                                  123 000.-Ft/hó/fő
Egyágyas komfortos szoba, házaspári vagy apartman 2 fő esetén:        127 950.-Ft/hó/fő
Házaspári szobában egyedüli elhelyezéssel:                                       133 650.-Ft/hó/fő
Apartmanban egyedüli elhelyezéssel:                                               138 000.-Ft/hó/fő

3. Amennyiben az ellátást igénybe vevő pedagógus, és az intézetvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, de jövedelme 80 %-a meghaladja az EMMI támogatás figyelembe vételével megállapított személyi térítési díj összegét, abban az esetben számára személyi térítési díjként jövedelme 80 %- át kell megállapítani.


4. Amennyiben az ellátást igénybe vevő művész, és az intézményvezető által elvégzett jövedelem, pénz- és ingatlanvagyon vizsgálat alapján igazolhatóan nincs más, a térítési díj fedezeteként szolgáló forrása, mint az ellátást igénybe vevő jövedelemhányada, abban az esetben az ellátást igénybe vevő személyi térítési díja: nyugdíja 80%-a.
Ebben az esetben az ellátás térítési díjának kieső része az EMMI támogatása által kerül kiegészítésre.
Amennyiben a jövedelemhányad nem éri el az EMMI támogatással megállapított, szobabesorolás szerinti összeget, az elhelyezés szempontjából a kétágyas komfort nélküli szobák két személyes elhelyezéssel, illetve a betegszobai férőhelyek vehetők igénybe.

5. Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére megállapodás alapján a gyermek köteles. A megállapodás tartalmazza
    a) a megfizetendő díjkülönbözet összegét,
    b) a fizetésre vonatkozó szabályokat és
    c) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit.

Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. (2013. évi V. törvény) rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. Az ellátott gyermekével szemben indított per kimenetele nem érinti az ellátott intézményi jogviszonyát, a bíróság jogerős határozatáig az ellátott személyi térítési díját az eredeti megállapodás alapján kell megállapítani. (Szabályzat 20. pontja alapján)


Egyéb szolgáltatásaink

Az Otthonban háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvos látja el az általános orvosi teendőket, valamint irányítja a szakképzett ápolók-gondozók és a mozgásterapeuta tevékenységét. Az Otthonban rendelést tartó pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember és foglalkoztatás szervező gondoskodik az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról, a szabadidő kulturált eltöltéséről.
Mentálisan hanyatló lakóink számára készségfejlesztő, memóriajavító, állapotfenntartó egyéni és csoportos terápiás foglalkoztatásokat tartunk.
Az éjjel-nappali nővérügyelet, a nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást szükség esetén.

Az Otthon a HACCP rendszer előírásainak megfelelő saját konyhával rendelkezik, mely házias ízeivel nyújt magas szintű ellátást, nem csak az itt lakók, hanem igény esetén a látogatók, vendégek számára is.
Orvosi, dietetikusi javaslatra lehetőséget biztosítunk speciális diétára, étrendek kialakítására (pl. sómentes, cukormentes, epés, pépes diéták).

A takarítószolgálat, a mosó- vasalónő rendszeresen végzi a szobák és a személyes ruhaneműk tisztántartását.

Az Otthon lakóinak lehetőségük van vallási és felekezeti hovatartozásuktól függetlenül, mások
személyiségét és nyugalmát nem sértve vallásukat gyakorolni, ezen belül:
Az intézményben havonta egyszer katolikus szentmisét tartunk.
Református istentiszteleteket biztosítunk a nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan.
Havonta bibliaórai részvételre van lehetőség felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
Havonta református istentiszteletre szállítjuk az otthon gépkocsijával az erre igényt tartókat.
Vasárnaponként a társalgóban rádió által közvetített közös misehallgatásra van lehetőség.
Szükség esetén egyéni lelki támogatást biztosítunk, igény szerint lehetőséget teremtünk
ferences atya vezetésével lelki gondozásra.
Ágyhoz kötött lakóinknak lelki támaszt nyújtunk egyéni bibliai és lelki olvasmányok
felolvasásával, közös imádkozásokkal.

Évente többször szervezünk az ország különböző pontjaira kirándulásokat, havonta szervezünk kultúrprogramokat (pl. múzeumlátogatás, színházlátogatás, előadások, irodalmi est,) ezenkívül foglalkozások, ünnepi megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá az itt lakók életét.

Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: fodrász, pedikűrös-manikűrös, gyógymasszőr áll rendelkezésre az egyéni igények kielégítésére.
 

Házirend

A Házirend célja, hogy szabályozza az Otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és a dolgozók kapcsolatát, a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi- és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az intézetben élők számára a nyugodt, békés légkört.
A Házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és a közösségi érdekeket.
A Házirend megismerése és tudomásul vétele a Tartási szerződés megkötésének feltétele.

A lakók érdekképviselete

A lakók érdekképviseletét az ellátottjogi képviselő, valamint az Érdekképviseleti Fórum látja el.
Az Érdekképviseleti Fórum működését az Érdekképviseleti Szabályzat tartalmazza.
Az ellátottjogi képviselő és az egyéb érdekvédelmi szervek elérhetősége, valamint az
Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsora az Otthon minden szintjén kifüggesztve megtalálható.

Célunk, hogy az Otthonban lakó idős emberek békés, nyugodt, örömteli életet élhessenek.

Reméljük Tájékoztatónkkal sikerült reális képet nyújtanunk az Otthonról. Felmerülő kérdéseinek megválaszolására, az Otthon légkörének megismerésére, személyes találkozásra, tapasztalatszerzésre örömmel biztosítunk lehetőséget.