Pikler Emmi Bölcsőde

Pikler Emmi Bölcsőde


Intézmény megnevezése: Pikler Emmi Bölcsőde
Intézmény címe: 1022 Budapest, II. Lóczy Lajos utca 3.
Telefon: 06 (20) 537-0920
Honlap: www.pikler.hu
Bölcsődei szakmai vezető: Kapitányné Szőke Andrea
Telefonszám: 06 (20) 537-0920

Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.
Fenntartó székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Fenntartó e-mail címe: titkarsag@omszi.hu

Intézmény megnevezése: Fecskeház
Intézmény címe: 1022 Budapest, II Lóczy Lajos u. 12

Álláshelyek


Intézményvezető (megtekintés)

PEDAGÓGIÁNK
A gyerekek és a szülők igényeihez alkalmazkodó bölcsődénk keretét a pikleri szemléletmód és pedagógiai gyakorlat adja. Ez a nevelési kultúra kiemelt jelentőséget tulajdonít a felnőtt és a kisgyermek kölcsönös tiszteleten alapuló partneri kapcsolatának, a gyerekek kezdeményezésére, önálló aktivitására épít, egyéni képességeit és kompetenciáját tiszteletben tartva. Kisgyermek-nevelőink attitűdjét tapintat, kivárás és gyengéd odafordulás jellemzi, gesztusaik türelmesek, mozdulataik finomak, hiszen tudják, hogy a gyermek önmagáról kialakított képét, önbecsülését meghatározza, ahogyan őt látják, ahogyan gondoskodnak róla. Célunk, hogy a gyermek a szülőtől távol töltött időben is jól érezze magát, önálló, derűs és kreatív személyiségének fejlődését támogassuk.

A BÖLCSÖDÉRŐL
A bölcsőde a második kerület csendes zöldövezetében, a Lóczy Lajos utcában, egy hosszú ideig csecsemőotthonként szolgáló villaépületben kapott helyet. Az épületében három 12 fős vegyes életkorú csoportunk működik. 20 hetes kortól 3 éves korig várjuk a gyerekeket. 5 napos ellátást kínálunk a családoknak. Bölcsődénk reggel 7-tól délután 5-ig van nyitva.

Szeptemberben kezdődik a fokozatos beszoktatás, mely a szülő jelenlétében történik. A gyerekek a család időbeosztásához alkalmazkodva folyamatosan érkezhetnek. Érkezéskor és a délutáni búcsúzáskor alkalmat teremtünk a szülővel egy rövid beszélgetésre az otthoni eseményekről és gyermek bölcsődei napjáról. A gyerekek fejlettségét, az otthon kialakult szokásokat figyelembe véve alakítjuk ki az étkezés feltételeit. A legkisebbeket ölben etetjük, a nagyobbak etetőpadban, vagy csoportosan asztalnál étkeznek. A csoportszobát úgy alakítjuk ki, hogy a gyerekek teljes biztonságban, saját kezdeményezésre mozoghassanak és játszhassanak életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően. A változatos játékkészlet és a gondosan összeállított mozgásos eszközök ösztönzik a gyerekek sokszínű önálló tevékenységét. A gyerekeket érettségük szerint, jelzéseiket figyelve egyenként látjuk el. Tapintatosan figyelemmel kísérjük, támogatjuk a gyerekek önálló próbálkozásait az öltözés, pelenkacsere, kézmosás, illetve a gondozás egyéb helyzeteiben. A bölcsődei pihenéskor a gyerekek a kertben alszanak. Naponta annyi időt tölthetnek kint, amennyit az időjárás megenged. Előkészített játszóhelyükön gondosan kiválasztott, életkoruknak érettségüknek megfelelő játékok, homokozó, pancsoló, mászóka várja a gyerekeket a csoportok biztonságosan körülkerített udvar- és kertrészében. A nap végén a szülőknek részletesen beszámolunk gyermekük bölcsődei napjáról, hogy mi történt velük abban a néhány órában, amit a szüleiktől távol töltöttek.