Bemutatkozás

TISZTELT LÁTOGATÓ!

BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINK 2021. október 29. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LÁTOGATÁSI RENDJÉT AZ INTÉZMÉNYEK MENÜPONT ALATT, AZ INTÉZMÉNY INFORMÁCIÓS LAPJÁN ÉRHETIK EL.

OMSZI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG


Rövidnév: OMSZI Nonprofit Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 83
Adószám: 21941005-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-921266
Statisztikai számjel: 21941005-8730-572-01
Telefon: +36 (1) 799-4660 / Titkárság/
Fax: +36 (1) 799-4663
Weboldal:  http://omszi.hu
E-mail:  titkarsag@omszi.hu

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában áll. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2018. (VI.25.). számú NVTNM rendelete értelmébena tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a Belügyminisztérium gyakorolja.


Alkotóművészeti Igazgatóság

Elérhetőségei:
http://alkotomuveszet.omszi.hu

szakvelemenyek@omszi.hu
muteremlakasok@omszi.hu

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI

1062 Budapest, Lendvay utca 13.
1053 Budapest, Magyar utca 34.
1029 Budapest, Szent József utca 8.
1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3.
1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 12.
A Társaság fióktelepe(i)
9400 Sopron, Szent Margit út 2.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság közhasznú tevékenységi köre:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége 'TEÁOR' szerint:
- Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása TEAOR 8730 '08 (főtevékenység)
- Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Iskolai előkészítő oktatás
 

A Társaság közhasznú tevékenységét, a társadalmi közös szükségletek kielégítését, nyereség- és vagyonszerzési-orientiáció nélkül végzi.  Az esetlegesen megtermelt nyereséget eredeti céljainak elérése érdekében, az általa végzett közfeladat végrehajtására használja fel.
A közhasznú tevékenységért a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek:
- Belügyminisztérium
- Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzat
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

INTÉZMÉNYEI

Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, 1029 Budapest, Szent József utca 8.
Ódry Árpád Művészotthon, 1062 Budapest, Lendvay utca 13.
Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon, 9400 Sopron, Szent Margit út 2.
Jászai Mari Színészház, 1053 Budapest, Magyar utca 34.